top of page

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
 

Anne ve babalar için en önemli konu çocuklarının sağlıklı bir gelişim göstermesidir. Çocuklarının hayatında sıkıntılar olduğunu gören ebeveynler, çoğu zaman kendilerini suçlayabilmekte ve yeterince iyi ebeveyn olmadıklarını düşünebilmektedir. Ancak insan gelişiminin doğumdan yetişkinliğe kadar olan süreci çok uzundur ve her çocuğun kendine özgü bir gelişimi vardır.

Çocuk danışmanlığı ile, çocukların yaşadığı sorunlar; gelişimsel, duygusal ve davranışsal olarak değerlendirilerek aile ve çocuk arasında köprü kurarak, çevreyi de göz ardı etmeden birçok elden yönden seanslar yürütülür.

Çocuklara yapılan yatırım, yetişkinlerden daha önemli olabilmektedir. Bir çocuğu kurtarmak bir toplumu kurtarmaktır.

Çocuk ve ergen danışmanlığında hedef, var olan yada  var olabilecek duygusal ve davranışsal sorunların erken aşamada çözülerek, ileri yaşlarda sağlıklı bir kişilik gelişimine zemin hazırlamaktır.

bottom of page