top of page

Aile Dizimi Grup Çalışması

Aile dizimi kişilerin geçmişlerinden gelen bazı sorunlarının bugünlerine nasıl yansıdığını inceleyen bir psikoterapi alanıdır. Aile dizimi bireysel seanslar ile ilerleyebilse de genellikle grup çalışması olarak yapılmaktadır. Grup çalışmalarında özellikle kişinin ailesinden olmayan kişilerle çalışılmaktadır. Bu sayede daha tarafsız bir resim ortaya çıkabilmekte ve danışan çözümü daha net görebilmektedir. Grubun diğer üyeleri de temsilcilik algısından yararlanarak sadece bedenlerinde hissettikleri duyum ile hareket ederek danışana bilgi verirler. Kişinin bugününde yaşadığı belli başlı problemlerinin, durgunluklarının veya tıkanıklıklarının çözümlerini aile sistemi içerisinde temsilcilik algısı ile aranmakta ve ortaya konmaktadır.

Bu ortaya konan aile – sistem resmi sayesinde, danışanlar bu gün yaşadıkları problemler ile geçmişleri arasındaki bağı görebilirler. Bu sayede önce kabullenme ile başlayan bir iyileşme dönemine girilmiş olunur. Normal psikoterapi seansı ile ortaya çıkamayacak olan birçok döngü aile dizimi ile çok daha görünür bir hale gelir. Bazı durumlarda kişinin haberinin bile olmadığı, üzeri kapatılmış bazı olaylarının enerjisinin bu gününü nasıl etkilediği ile karşı karşıya gelebilir danışanlar.

Aile dizimi genellikle danışanın belli bir problemi ana konu alınarak başlanır ve konuyu etkileyen temsilciler seçilerek devam eder. Yapılan bu grup çalışmasında temsilciler yerini aldıkları aile bireylerinin veya kişiyi etkileyen herhangi bir olgunun danışan üzerindeki etkisini dile getirirler. Çalışmanın ilerleyen safhalarında bazen danışanın sadece olay döngülerini görmesi yeterli olurken, bazı çalışmalarda da iyileştirme cümleleri yardımı ile sorununu dönüştürme şansına sahip olur.

Grup çalışmaları;

Gölcük Danışmanlık Merkezi; 10 kişi "yüzyüze"
Karamürsel Ofis; 10 kişi ​"yüzyüze"
Zoom Online; 30 kişi olmak üzere çalışmamız mevcuttur.

Rezervasyon bölümünden size uygun olan çalışma grubumuz seçilebilmektedir. 

bottom of page