top of page

Danışmanlık Süreci Nasıl İşler?

  • Detaylı bir bilgi alınması için öncelikle psikolog ile danışan arasında güvenin oluşması esastır. Bu ilişki bir seansta da oluşabileceği gibi doğası gereği beklenenden uzun zaman da alabilir.

  • Psikoterapi yalan üzerine inşa edilemez, bu zarar verir. Karşılıklı olarak her iki tarafın da bir diğerine güvenmesi şarttır.

  • Öncelikle kişilik analizi yapılır, çeşitli testler kullanılır. (Çocuk, ergen ve yetişkinde birçok farklı test materyalleri mevcuttur Psikiyatristin veya Psikoloğunuzun uygun görmesi halinde uygulanır). Bu testlerin sonuçları kişiye aktarılır. Çocuk ise mutlaka aileye bilgi verilir. Ailenin de danışmanlığa katılması gereken durumları danışman belirler. Danışmanlık seanslarında iç görünün sağlıklı olması esas olarak kabul edildiğinden, edinilen bilgiler ve çıkarılan sonuçlar hakkında kişiye detaylı olarak bilgi verilir ve izlenecek yol birlikte çizilir.

  • Psikolog, danışanın sorun alanlarını kayda geçirir. Gerekli testleri uygulayarak kişilik yapısını da belirledikten sonra uygun psikoterapi yöntemini seçer ve bunu danışanla paylaşır. Danışmanlığın hedefleri ve buna ulaşmak için gereken süre konusunda ortak fikir oluşturulur.

  • Danışmanlık sürecinde önemli olan sürekliliktir. Hiçbir danışmanlık yarım bırakılmamalıdır. Eğer kişi danışman ile anlaşamadığını düşünüyorsa durumu danışmanı ile paylaşmalıdır. Danışan çevresiyle kurduğu çatışmalı ilişkileri farkında olmadan danışmanlıkta yansıtabildiğinden bu bilgi mutlaka danışmanıyla paylaşmalıdır.

  • Tüm bunlara rağmen kişi seanslara devam etmek istemiyorsa karşılıklı bir olumsuz etkileşim durumu nedeniyle danışman değiştirme hakkına sahiptir. Burada önemli olan bu duyguyu danışmanlığı yapan kişi ile paylaşması ve bu konunun seansta konuşulmasıdır. Bu değerlendirmenin ardından seçim hakkı kişinin kendisine bırakılır.

  • Yetişkinler ile yapılan danışmanlıklarda özel bilgiler hiçbir şart altında, danışanın izni olmadan aile bireylerine ya da yakınlarına aktarılamaz. Gizlilik ve özele saygı önceliklidir.

  • Aile, okul, sosyal çevre gibi dış unsurları kullanmak gerektiğinde bu süreç gelen kişinin yaşı, eğitimi ve konumuna bağlı olarak şekillendirilir. Çocuk ve gençlerde tüm bu etkenler danışmanlığa uygun şekilde dahil edilebilir. Yetişkinlerde de duruma göre sosyal yakınlık özelliklerine göre danışanın da isteği ile yakın çevresindeki kişiler danışmanlığa dahil edilebilir.

  • Danışmanlık seansları 50 dakikadır, ancak çeşitli uygulamalarda bu süreç azalıp artabilir. Bu uygulamanın nedenleri tedavinin şekline göre danışana bilgi olarak verilir ve onayı alınır.

  • Danışmanlık süreci asla yarım bırakılmamalıdır. Danışmanlığın sonlandırılma zamanı danışman ile birlikte kararlaştırılmalı, başlangıçta belirlenen hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı etraflıca değerlendirilmelidir.

bottom of page